Evenue_Logo_Landskape_1000.png

Evenue AB blir Skeppsholmsgruppen och utökar antalet festvåningar.

Eric Ericsonhallen / Segelsalen / Moderna Museets Restaurang

Bergrummet  / Glasverandan / Mindepartementet

Skepsholmsgruppen_Logo_white.png